تعرفه ها

آزمایشی پایه متوسط پیشرفته
سالیانه
ماهیانه
تعداد بارکد کیوآر 5 10 50 200
Scan نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
بارکد کیوآر مصور
عدم نمایش تبلیغ
قابلیت ویرایش
آمارگیری
بارکد کیوآر مستقیم 1/ماه 3/ماه 5/ماه
آمارگیر پیشرفته
استفاده از هش اختصاصی
آدرس اختصاصی

در صورت نیاز طرح سفارشی با ما تماس بگیرید.