ساخت رمزینه پاسخ سریع پیام کوتاه (SMS)

شماره تلفن همراه یا متن پیام پیش فرض را وارد کنید.
برای شرکت کاربران در مسابقه می توانید شماره موبایل و متن مورد نیاز را وارد کنید تا کاربران به راحتی فقط با یک اسکن ساده بتوانند پیام مورد نظر را به شماره هدف ارسال کنند تا در مسابقه پیامکی شرکت کنند.

برای ساخت بارکد کیوار مصور عضو شوید.
عضویت

مشاهده دمو

جهت تست سریع، رمزینه های پاسخ سریع دمو زیر را اسکن کنید.

بارکد کیو آر مستقیمبارکد کیو آر غیرمستقیم