ایجاد رمزینه پاسخ سریع برای منطقه جغرافیایی و نقشه

برای ساخت رمزینه پاسخ سریع منطقه جغرافیای یا نقشه، طول و عرض جغرافیایی مورد نظر را وارد کنید.

  • نقشه گوگل: ارجا به نقشه گوگل با استفاده از مختصات وارد شده.
  • تگ ژئو مکان: استفاده از تگ ژئو - مکان برای نمایش مختصات مورد نظر (این تگ معمولا برای نمایش مستقیم توسط اپلیکیشن های مربوطه کاربرد دارد).

برای ساخت بارکد کیوار مصور عضو شوید.
عضویت

مشاهده دمو

جهت تست سریع، رمزینه های پاسخ سریع دمو زیر را اسکن کنید.

بارکد کیو آر مستقیمبارکد کیو آر غیرمستقیم