با تولید رمزینه پاسخ سریع مصور برای آدرس پست الکترونیکی امکان برقراری ارتباط سریع را برای کاربران و مشتریان خود فراهم کنید.

برای ساخت بارکد کیوار مصور عضو شوید.
عضویت

مشاهده دمو

جهت تست سریع، رمزینه های پاسخ سریع دمو زیر را اسکن کنید.

بارکد کیو آر مستقیمبارکد کیو آر غیرمستقیم