رمزینه پاسخ سریع برنامه های موبایل

ایا خواهان ارجاع کاربران به فروشگاه برنامه مورد نظر بر اساس پلتفرم تلفن هوشمند آنها هستید؟ آیا از تولید رمزینه پاسخ سریع برای هر پلتفرم خسته شده اید؟
ما به شما رمزینه پاسخ سریع اختصاصی برای برنامه های موبایل را پیشنهاد می کنیم. با رمزینه پاسخ سریع اختصاصی برای برنامه های موبایل دیگر نیازی نیست که برای هر پلتفرم رمزینه جداگانه تولید کنید، بلکه با یک رمزینه می توانید کاربر ها را بر اساس پلتفرم تلفن هوشمند آنها به فروشگاه یا لینک مورد نظر برای آن پلتفرم ارجاع دهید. و هر وقت مایل بودید آدرس لینک برنامه مورد نظر می توانید تغییر بدهید.

درصورت استفاده از سایر فروشگاه برنامه ها، می توانید آدرس لینک برنامه مورد نظر در آن فروشگاه ها را وارد کنید.

درصورت عدم استفاده کاربر از پلتفرم های رایج، کاربر به صفحه پیش فرض تعریف شده که می تواند لینک وب سایت برنامه باشد ارجاع داده می شود.

بازشدن مستقیم لینک توسط فروشگاه برنامه ها قابل استفاده برای شناسه برنامه ها در فروشگاه های رسمی می باشد.

برای ساخت بارکد کیوار مصور عضو شوید.
عضویت

مشاهده دمو

جهت تست سریع، رمزینه های پاسخ سریع دمو زیر را اسکن کنید.

بارکد کیو آر مستقیمبارکد کیو آر غیرمستقیم